Onze schooltijden

Continurooster
De Blauwe Morgenster heeft een continurooster met vijf gelijke dagen. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag overblijven en in een halfuur pauze hun meegebrachte lunch gebruiken samen met de leerkracht.

Onze schooltijden zijn:
 
Maandag 8.30 - 14.00 uur
Dinsdag 8.30 - 14.00 uur
Woensdag 8.30 - 14.00 uur
Donderdag 8.30 - 14.00 uur
Vrijdag 8.30 - 14.00 uur
Schoolvakanties 2018-2019
 
Vakantie Eerste en laatste dag
Zomervakantie 2018 21 juli t/m 2 september 2018
Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari 2019
Goede Vrijdag 19 april 2019
Tweede Paasdag 22 april 2019
Meivakantie 23 april t/m 5 mei 2019
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 2019 13 juli t/m 25 augustus 2019
Studiedagen
 
Vrijdag 14 september 2018 Alle groepen zijn vrij i.v.m. daltonstudiedag
Maandag 1 oktober 2018  Alle groepen zijn vrij i.v.m. OPSPOOR-dag
Vrijdag 23 november 2018 Alle groepen zijn vrij i.v.m. daltonstudiedag

Leerkrachten aan het woord

"Bij onderzoeksvragen houd ik mijn mond en laat ik ze zelf ontdekken."

"Door als leerkracht juist niets voor te zeggen, komen leerlingen zelf tot een aanpak. Dat prikkelt hun leervermogen."