Waarom kiezen voor De Blauwe Morgenster

De keuze voor een school is erg belangrijk. U wilt graag dat uw kind met plezier zijn schooljaren beleeft. Kom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan krijgt u zelf een indruk van obs De Blauwe Morgenster in bedrijf:
 • Kiezen voor De Blauwe Morgenster betekent kiezen voor daltononderwijs. De daltonvisie is goed zichtbaar in onze school. In elke klas hanteren we dezelfde indeling, regels, tekens en planborden, waardoor de overgang naar een volgende groep heel soepel verloopt.
 • We hebben een goed en veilig pedagogisch klimaat. We hebben respect voor elkaar en de sfeer is gezellig op school.
 • Democratie en keuzes maken bevorderen we doordat leerlingen hun stem mogen doen gelden in het leerlingenparlement. 
 • We stimuleren een onderzoekende en tevens kritische houding. Leerlingen mogen elke week een onderzoeksvraag doen, ongeacht of ze goed of snel werken. Er is tijd voor! Voor onderzoeksvragen werken we vaak met Doen-kasten om te stimuleren dat het onderzoek juist niet op papier uitgewerkt wordt.
 • De leerlingen worden in hun onderzoek ondersteund door moderne ict-middelen. We beschikken over een groot computernetwerk en in alle groepen wordt lesgegeven met digiborden. Vanaf groep 3 hebben vrijwel alle leerlingen de beschikking over een chromebook. In de groepen 1 en 2 maken we gebruik van i-pads.
 • Elk jaar stellen we een cultuurprogramma van voorstellingen samen voor alle groepen. Ook werken we samen met vakdocenten (van o.a. NKT en Wherelant) die creatieve en expressieve workshops bieden. Elke groep organiseert waardevolle momenten waarbij ouders kunnen kijken wat de kinderen op school leren of waar zij aan werken.
 • Gespecialiseerde vakleerkrachten van muziekschool Waterland verzorgen muzieklessen in de groepen 5. Zij geven les op verschillende muziekinstrumenten. Muziekonderwijs geeft veel plezier en stimuleert de creativiteit. Er zijn een paar momenten in het schooljaar waarbij de kinderen aan de ouders laten zien wat zij hebben geleerd. 
 • We zijn veel in beweging en spelen dagelijks buiten. Kleuters uit groep 1 en 2 krijgen van hun eigen leerkracht meerdere dagen per week gymles in het Speellokaal. Eén keer per week krijgen zij een gymles in de grote gymzaal van een vakdocent. De vakdocenten bewegingsonderwijs verzorgen vanaf groep 3 twee keer per week een gymles in de grote gymzaal op school.
 • In de bovenbouw maken leerlingen onder leiding van gastdocenten kennis met alle wereldgodsdiensten en levensbeschouwelijke hoofdstromingen. Zo leer je meer van de wereld om je heen.
 • We hebben een continurooster met vijf dezelfde dagen van 08.30-14.00 uur. Dit bevordert de rust en regelmaat op school en zo beschikken we over meer effectieve leertijd. 
 • We hebben een goede samenwerking met Bibliotheek Middenbeemster waar leerlingen elke vier weken boeken kunnen lenen om in de klas te lezen. Er is een leescoördinator van de Bibliotheek aan onze school verbonden die advies geeft over aan te schaffen boeken. Momenteel wordt er in samenwerking met haar een Schoolbieb opgebouwd.
 • Voor de kleuters organiseren we een feestdag met leuke en ook culturele activiteiten in de eigen schoolomgeving. De groepen 3 t/m 7 gaan ieder jaar naar een andere leuke plek op schoolreis die aansluit bij de interesse van de betreffende leeftijdsgroep. Groep 8 heeft in de eerste week van het schooljaar een driedaags schoolkamp op Texel.
 • Ouderbetrokkenheid vinden we erg belangrijk. We vragen hulp van de ouders bij het organiseren van allerlei activiteiten in de klas en op school, bij het verkeer rondom school en via de Medezeggenschapsraad.
 • Met twee mogelijkheden voor buitenschoolse opvang in de buurt hoeft u zich als (werkende) ouder geen zorgen te maken over de opvang van uw kind voor- en na schooltijd en in vakantieperioden.

Ouders aan het woord

"Kinderen ervaren veel keuzevrijheid, werken zelfstandig en dragen daar verantwoordelijkheid voor."

"Ook thuis zijn ze goed in plannen en later in het voortgezet onderwijs hebben ze daar veel plezier van."