Uw kind onze zorg

De onderwijsbehoefte van uw kind staat bij ons centraal. Voor leerlingen die sommige onderdelen nog niet beheersen of extra ondersteuning nodig hebben, bieden we allerlei extra mogelijkheden binnen de school, onderwijs op maat. We nemen hierbij graag de ouders mee in wat we doen, zodat zij op de hoogte zijn en we samen met de ouders de leerlingen kunnen begeleiden. Ouders en school zijn immers partners als het gaat om kinderen zo optimaal mogelijk begeleiden in ontwikkeling. 

Soms zijn de onderwijsbehoeften van een leerling zo complex, dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als basisschool kunnen bieden. De school is dan in de gelegenheid om ondersteuning aan te vragen bij het Breed Ondersteuningsteam (BOOT). Hiervoor moeten ouders toestemming geven. We nodigen ze daarop uit om bij de bespreking in het BOOT aanwezig te zijn.

De Denkvijver
Enkele leerlingen uit de groepen 3 en 4 brengen we een keer per week bij elkaar. Deze leerlingen zijn nieuwsgierig naar feiten en vallen op doordat ze zich verdiepen in het HOE en WAAROM. Onder leiding van een leerkracht met speciale deskundigheid behandelen ze uiteenlopende interesses. Zo voelen ze zich gehoord in hun vragen en gedachten en dat maakt hun tijd op school boeiender.

Plusklas Athena
Onze school heeft een eigen Plusklas Athena. (Hoog)begaafde kinderen uit groep 5 t/m 8 die meer uitdaging nodig hebben, werken een dag per week aan complexe onderzoeksopdrachten onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht. Om te bepalen of kinderen aan de Plusklas kunnen deelnemen, leggen ze een test af.

SEN-klas De Vlindertuin
Sommige leerlingen hebben dyslexie, vormen van autisme, adhd, spraaktaalstoornissen of volgen een persoonlijke leerlijn. Zij hebben extra ondersteuning nodig. Voor hen organiseren we De Vlindertuin (stilteklas). Zij ontvangen meerdere keren per week ondersteuning bij het werken aan de weektaak of als oefening in het omgaan met hun leer- of gedragsprobleem. Voor anderstalige kinderen die het Nederlands nog niet goed beheersen worden lessen NT2 opgezet. Zo bieden we voor anderstalige kinderen in een NT2 klas een woordenschatprogramma aan, logo3000. De ouders van een NT2 klas nodigen we uit om ze wegwijs te maken met logo3000, zodat ze ook thuis kunnen oefenen.

Speciaal Basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO)
Als de onderwijsbehoefte van uw kind buiten de mogelijkheden van onze school valt (basis- en extra ondersteuning), zal plaatsing op het SBO of SO aangevraagd worden. De aanvraag wordt kritisch bekeken en als deze wordt toegekend, krijgt het kind een Toelaatbaarheidsverklaring

Leerlingen aan het woord

"We kunnen kiezen waar we aan werken met onze weektaken."

"Lekker rustig werken op een stilteplek, juist samenwerken in de klas of achter de computer in het LAB."