Inschrijven

Heeft u interesse om uw kind(eren) aan te melden bij De Blauwe Morgenster?
Kom gerust langs voor een persoonlijke rondleiding door onze eigen leerlingen, waarin u zelf kunt ervaren waar onze school voor staat en waarbij we de tijd nemen om antwoord geven op alle mogelijke vragen die u heeft.

Bent u enthousiast over De Blauwe Morgenster? Dan kunt u uw zoon/dochter vanaf 3 jaar bij ons aanmelden. U kunt hiervoor dit aanmeldformulier invullen en bij ons afgeven of per e-mail sturen aan dit e-mailadres. Het aanmeldformulier als pdf-document vindt u hier

Wilt u echter niet wachten met de aanmelding tot uw kind 3 jaar is, dan kunt u uw belangstelling voor onze school ook al kenbaar maken via het formulier vooraanmelding. Het formulier vooraanmelding als pdf-document vindt u hier. Aan deze vooraanmelding kunnen echter geen rechten ontleend worden.

Kan ieder kind onze school bezoeken?
We zouden graag ieder kind op onze school opvang en begeleiding bieden. Helaas kan dat niet altijd. Lees in ons toelatingsbeleid meer over onze toelatingscriteria.

Hoe nu verder?

U stuurt een formulier vooraanmelding (jonger dan 3 jaar)

Een vooraanmelding kan alleen gedaan worden als uw kind jonger is dan 3 jaar. In dat geval vragen wij u om het 'Formulier vooraanmelding OPSPOOR' in te vullen en op school in te leveren. dat betekent niet dat uw kind is aangemeld en toegelaten tot de school. Wettelijk mag de school hierover geen besluit nemen, zolang uw kind nog geen 3 jaar. is. Bij de vooraanmelding worden er al wel een aantal vragen gesteld m.b.t. persoonlijke gegevens en andere bijzonderheden. De school kan daardoor beter een inschatting maken of een besluit tot toelating eenvoudig gedaan kan worden of dat dit toch wat meer tijd gaat vragen.

Rond de 3e verjaardag van uw kind kunt u ons per mail het aanmeldformulier toesturen, zodat wij de aanmeldprocedure kunnen starten. 

De aanmeldprocedure beschrijven wij hieronder.

U stuurt een aanmeldformulier (3 jaar of ouder)
Uiterlijk 4 weken na ontvangst van uw aanmeldformulier neemt de coördinator van onze school telefonisch contact met u op. In dit gesprek heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen en neemt u samen het aanmeldformulier door. Ook kunt u alvast uw voorkeur aangeven voor plaatsing bij vriendjes/vriendinnetjes of een bepaalde leerkracht. Wij proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw wensen maar moeten rekening houden met aantallen en samenstelling van de groepen.

Mocht tijdens dit telefoongesprek naar voren komen dat uw kind toch meer begeleiding of ondersteuning nodig heeft, dan wordt in overleg met de directeur en met u gekeken naar een eventueel alternatief programma of een andere school binnen ons bestuur met een beter passend aanbod bij de ondersteuningsbehoefte van uw kind.

Na inschrijving en voordat uw kind 4 jaar wordt, wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een intakegesprek met de coördinator. Op basis van dit gesprek wordt bepaald waar uw kind instroomt. Ook wordt er een startdatum afgesproken. Tijdens dit gesprek vertelt de coördinator meer over de gang van zaken in en om de school en zal uw eventuele voorkeur besproken worden.

Zodra uw kind is ingedeeld neemt de betreffende leerkracht contact met u op voor een kennismakingsmoment na schooltijd. Dit kennismakingsmoment is ongeveer anderhalve week voor de start van uw kind. U kunt samen even rustig kennismaken met de leerkracht en alvast een kijkje nemen in de klas. Wij hebben geen wenmomenten.

Uw zoon/dochter komt van een andere basisschool
Als uw zoon/dochter al een andere basisschool bezoekt en u wilt uw kind bij ons aanmelden i.v.m. een verhuizing of overstap naar een andere school, dan nodigen wij u na ontvangst van het aanmeldformulier (in Word of in Pdf) ook altijd eerst uit voor een gesprek.

Leerkrachten aan het woord

"Als leerlingen van groep 8 nieuwe ouders enthousiast rondleiden, dan voel ik me wel trots."

"Ik zie de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen bij leerlingen elk jaar groeien."