verbinden

Samenwerken verbindt iedereen
Naast dat leerlingen zelf bepalen hoe ze weektaken verdelen en zelfstandig werken, stimuleren we samenwerking. Doordat ze zelfstandig werken en hun eigen tijd indelen, houden leerlingen meer tijd over voor andere projecten, die ze samen oppakken. Binnen een samenwerking leren ze respectvol met elkaar om te gaan en elkaars inbreng naar eigen kunnen te accepteren. Samen onderzoeken, vragen beantwoorden en presenteren verbindt hen met elkaar. Een leerling uit groep 8 is bijvoorbeeld tutor voor leerlingen uit groep 1 en 2 die het leesprogramma Bouw volgen. Effectiviteit en samenwerken zijn twee daltonpijlers die u ruimschoots binnen onze school terug vindt.

Ouders aan het woord

"De sfeer op school is veilig en vertrouwd en de communicatie met de leerkrachten is prettig."

"Onze kinderen gaan met plezier naar school en via de Ouderapp kun je makkelijk contact leggen met een leerkracht."