verbinden

Samenwerken verbindt iedereen
Naast dat leerlingen zelf bepalen hoe ze weektaken verdelen en zelfstandig werken, stimuleren we samenwerking. Doordat ze zelfstandig werken en hun eigen tijd indelen, houden leerlingen meer tijd over voor andere projecten, die ze samen oppakken. Binnen een samenwerking leren ze respectvol met elkaar om te gaan en elkaars inbreng naar eigen kunnen te accepteren. Samen onderzoeken, vragen beantwoorden en presenteren verbindt hen met elkaar. Een leerling uit groep 8 is bijvoorbeeld tutor voor leerlingen uit groep 1 en 2 die het leesprogramma Bouw volgen. Effectiviteit en samenwerken zijn twee daltonpijlers die u ruimschoots binnen onze school terug vindt.

Leerlingen aan het woord

"Ik mag een onderzoek op de pc maken en dat uitwerken!"

"We kiezen zelf interessante onderwerpen en mogen die zelf op allerlei manieren uitwerken. Dat hoeft niet altijd op papier."