vertrouwen

Zelf kiezen en verantwoordelijkheid nemen
We vertrouwen onze leerlingen toe om zelf keuzes te maken, zowel binnen de lesstof die ze moeten beheersen als de onderzoeksvragen die ze vanuit uiteenlopende interesses willen beantwoorden. Leerlingen willen we zoveel mogelijk eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces en verzoeken we aan te geven welke talenten ze graag willen ontwikkelen. Ze bepalen zelf hoe en wanneer ze de opdrachten maken, of ze hierbij hulp nodig hebben en nemen daar ook verantwoordelijkheid voor. Ook kiezen ze zelf voor de plek waar ze hun weektaken uitvoeren. Zo ontwikkelen ze zich tot zelfstandig denkende en werkende personen die met een onderzoekende houding steeds kritisch nadenken over wat ze zien, lezen en doen.

Leerlingen mogen zelf op onderzoek uitgaan (uiteraard passend bij de leeftijd en vaardigheden), we laten ze vrij in hun aanpak. Samen gaan ze in gesprek en komen tot ideeën die ze niet altijd in boeken kunnen vinden. Leerkrachten stimuleren hen vooral om zich niet te laten beperken tot voor de hand liggende oplossingen. Juist de uitvoering zit hem in het onderzoeken en het doen. Natuurlijk sturen we bij als dat nodig is. We werken vanaf de eerste tot aan de laatste schooldag met de daltonvisie, waardoor de overgang naar een volgende groep voor leerlingen heel vertrouwd aanvoelt. 

Doordat we leerlingen bepaalde vaardigheden toevertrouwen, merken ouders dat thuis ook. Zij zien de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van hun kind(eren) groeien, ook buiten school. Prachtig als we van ouders horen, dat de keuzevrijheid en zelfstandigheid die leerlingen op onze school vanzelfsprekend vinden, thuis ook ruimte krijgen.

Leerkrachten aan het woord

"Bij onderzoeksvragen houd ik mijn mond en laat ik ze zelf ontdekken."

"Door als leerkracht juist niets voor te zeggen, komen leerlingen zelf tot een aanpak. Dat prikkelt hun leervermogen."